Κόβεται προσωρινά η σύνταξη στους δικηγόρους για οφειλές προ του 2017

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 12:29
Κόβεται προσωρινά η σύνταξη στους δικηγόρους για οφειλές προ του 2017
Χωρίς σύνταξη μένουν προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα όσοι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 και παράλληλα είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους στα ταμεία τους σε έως 60 δόσεις μέσω παρακρατήσεων στις συντάξεις τους.

Και αυτό γιατί τα παλιά ασφαλιστικά ταμεία τους δεν έχουν διασυνδεθεί με τον ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια σε αυτό.

Με το ενδεχόμενο και μόνο της τυχόν διαπίστωσης οφειλών, διακόπτεται η καταβολή της σύνταξής τους, μέχρι και την ολοκλήρωση της διασύνδεσης ταμείων νομικών-ΕΦΚΑ. Ωστόσο, το Υπ. Εργασίας διαβεβαιώνει πως -αφού ολοκληρωθεί η διασύνδεση των τέως ταμείων νομικών με τον ΕΦΚΑ- στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν οφειλές, δεν θα χαθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ τα ποσά τα οποία δεν καταβλήθηκαν στους δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα καταβληθούν αναδρομικά.

Από την άλλη, μεριά, όμως, δεν δίδεται κανένας χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της «διασύνδεσης» ταμείων νομικών–ΕΦΚΑ και έτσι για την αναδρομική καταβολή των συντάξεων που δεν αποδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος την οποία εξέδωσε το Υπ. Εργασίας διευκρινίζει πως μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο έλεγχος οφειλόμενων εισφορών επί αιτήματος συνταξιοδότησης δεν εκτεινόταν σε τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου δικηγόρου στον κλάδο υγείας.

Αυτό συνέβαινε γιατί το πρώην Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ), καθώς και οι Τομείς Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Επαρχιών και ο Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων δεν είχαν διασυνδεθεί με το πρώην Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ), το οποίο υπαγόταν στο ΕΤΑΑ, παρά -μάλιστα- τη σαφή ένταξή τους σε κοινό φορέα ασφάλισης (ΕΤΑΑ).

Έτσι, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, τυχόν οφειλές προς τους παραπάνω Τομείς δεν αναζητούνταν σε σχέση με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ειδικού καθεστώτος ρύθμισης των οφειλών αυτοασφαλισμένων, όπως αυτή προβλεπόταν σε διάταξη η οποία έδιδε τη δυνατότητα εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών έως 50.000 ευρώ μέσω 60 μηνιαίων παρακρατήσεων επί των συντάξεών τους.

Λόγω των παραπάνω, μεταγενέστερος έλεγχος και τυχόν διαπίστωση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου υγείας στους παραπάνω Τομείς (σ.σ.: τέως ΤΑΝ, τομείς Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιά κλπ.), δεν θα θέτουν σε αμφισβήτηση το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων τα οποία εντάχθηκαν στην εν λόγω ρύθμιση και βγήκαν στη σύνταξη.

Έτσι, όπως επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο, τυχόν διακοπή καταβολής σύνταξης των παραπάνω προσώπων μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, θα θεωρείται ως «μη γενόμενη» (δηλαδή σαν μην έγινε) και ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει αναδρομικά τα σχετικά ποσά συντάξεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 12:29