Η πρώτη αναδιάρθρωση χρέους μέσω εξωδικαστικού

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 19:21
Η πρώτη αναδιάρθρωση χρέους μέσω εξωδικαστικού
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αναδιάρθρωση επιχείρησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία δεν εμφανίζει μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας ήταν μια διμερής διαπραγμάτευση και αφορούσε χρέη της εταιρείας προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε χρέος κάτω από 50.000 ευρώ μόνο στον ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ).

Μέσω της διμερούς διαπραγμάτευσης η εταιρεία πέτυχε κούρεμα κατά 85% των προσαυξήσεων και 120 δόσεις.

Περισσότερες από 10.300 επιχειρήσεις έχουν προσέλθει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από την έναρξη της λειτουργίας της, στις 3 Αυγούστου, έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Εξ αυτών, 7.791 έχουν προχωρήσει στην καταχώρηση των βασικών στοιχείων της αίτησης, οι 1.579 έχουν επιτυχή συμμόρφωση, ενώ για 1.956 ενδιαφερόμενους η συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν ήταν επιτυχής, κυρίως επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Τουλάχιστον ένα αρχείο έχουν επισυνάψει 690 επιχειρήσεις ενώ 240, έχουν ήδη υποβάλει και έχουν προχωρήσει παρακάτω στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Από αυτές τις 240 οι 90 έχουν προχωρήσει σε διμερείς διαπραγματεύσεις χωρίς την παρουσία συντονιστή, γιατί η επιχείρηση οφείλει σε έναν πιστωτή πάνω από το 85% του χρέους της, και για τις υπόλοιπες 150 υπάρχει συντονιστής.

Από τις 150 αιτήσεις που έχουν ανατεθεί σε συντονιστή, για τις 18 εκκρεμεί η αποδοχή της ανάθεσης ενώ οι υπόλοιπες 132 αποδέχθηκαν την ανάθεση και διενεργούν τον έλεγχο.

Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς για τις 27, σε 95 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και για 10 ο έλεγχος εντόπισε ελλείψεις και αναμένεται η προσκόμιση τους από οφειλέτη.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 19:24