Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι εξοφλεί υποχρεώσεις προς ιδιώτες με αργό ρυθμό - Καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, 15:03
Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι εξοφλεί υποχρεώσεις προς ιδιώτες με αργό ρυθμό - Καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων

Οφειλές προς τρίτους 1,7 δισ. ευρώ και επιπλέον εκκρεμείς επιστροφές φόρων 746 εκατ. ευρώ επιχειρεί να εκκαθαρίσει η κυβέρνηση. Παραδεχόμενη πως λόγω της πανδημίας η διαδικασία ειδικά στο σκέλος των συντάξεων καθυστέρησε.

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού που κατέθεσαν στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, η αποφυγή δημιουργίας νέων, καθώς και η θέσπιση και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δομικά αίτια δημιουργίας τους, συνιστούν, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, τόσο αυτοτελείς στόχους όσο και επιμέρους συνιστώσες για την εξυγίανση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) και την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης επηρεάστηκε αρνητικά, ιδίως σε όρους χρόνου και ποσών αποπληρωμής, «λόγω της ενσκήψασας υγειονομικής κρίσης και των μέτρων που υιοθετήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας. Ειδικότερα, τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown) κατά το β΄ κυρίως τρίμηνο του 2020 είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής των υποχρεώσεων των ΦΓΚ, μεταξύ άλλων και λόγω του μειωμένου αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα» επισημαίνεται.

Προς τον σκοπό αυτό οι φορείς έχουν υιοθετήσει κατά περίπτωση μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απομείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο στο ποσό των 255 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών σε 218 εκατ. ευρώ. Για την ταχεία εκκαθάριση και αποπληρωμή τους, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών συμφώνησαν στην υλοποίηση, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2020, προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 120 εκατ. ευρώ και  για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ στο μέλλον, προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το μεγαλύτερο τμήμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους προέρχεται από παλαιές οφειλές του κλάδου υγείας των τέως ΟΚΑ που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Για την αποτελεσματική εκκαθάριση και αποπληρωμή τους, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έθεσε σε πλήρη λειτουργία, από 25 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμό εκκαθάρισης και εξόφλησης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι  η κατηγορία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, «στην οποία αποτυπώθηκε έντονα η επίπτωση της υγειονομικής κρίσης, καθώς επηρεάστηκε από τον περιορισμό του εμπλεκόμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη από τις αρχές του έτους είχε σημειωθεί αξιόλογη αύξηση του αριθμού των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης» επισημαίνεται.

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω σώρευση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, υιοθετήθηκαν δράσεις με βασικότερη την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης, η οποία παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος ή για απονομή ή μεταβίβαση λόγω θανάτου στον e-ΕΦΚΑ. Επίσης θεσπίστηκε αυξημένο ύψος προσωρινής σύνταξης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, 15:03