Έκρηξη αρνήσεων υποβολής δήλωσης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, 13:36
Έκρηξη αρνήσεων υποβολής δήλωσης
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να μην υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εμπρόθεσμα, καθυστερώντας μήνες, ακόμη και δύο-τρία χρόνια, σκοπίμως.

Από 100 έως 500 ευρώ κυμαίνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος και ουσιαστικά αφορούν τους… συνεπείς φορολογουμένουςΜε αυτόν τον τρόπο «ετεροχρονίζουν» τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία, κερδίζοντας χρόνο, που θεωρούν ότι έχουν ανάγκη ή χρειάζονται για να ολοκληρώσουν κάποιες φορολογικές ρυθμίσεις. Τα πρόστιμα για μη εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά και ουσιαστικά αποτελούν «κίνητρο» για να μην υποβάλλει κάποιος δήλωση.

Όταν μάλιστα ενημερώνεται από τον λογιστή του ότι η φορολογική επιβάρυνση από την εκκαθάριση της δήλωσής του θα είναι υψηλή, επιλέγει να μην την υποβάλλει και βεβαίως το πρόβλημά του δεν είναι τα 100-200 ευρώ που θα προστεθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο.

Από 100 έως 500 ευρώ κυμαίνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος και ουσιαστικά αφορούν τους… συνεπείς φορολογουμένους.

Αναλυτικά, τα πρόστιμα είναι τα εξής:

-100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία, δηλαδή για μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

-250 ευρώ για νομικά πρόσωπα που έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή για όσους αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι μισθωτοί και έχουν εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα

-500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου επιβάλλονται προσαυξήσεις με επιτόκιο 0,73%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόστιμα επιβάλλονται και όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Αναλυτικότερα:

-Εάν το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αρχικής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος είναι μηδενικό ή πιστωτικό και της εκπρόθεσμης χρεωστικό, τότε το πρόστιμο είναι 100 για τα φυσικά πρόσωπα, 250 για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία.

Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και στην περίπτωση που η εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστική, ενώ το αποτέλεσμα της τροποποιητικής αυξάνει τον λογαριασμό για τον φορολογούμενο.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το χρεωστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

-Εάν η αρχική εκκαθάριση της δήλωσης είναι μηδενική και η εκκαθάριση της τροποποιητικής πιστωτική, τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως των βιβλίων που τηρούν.

Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και στην περίπτωση που τόσο η εκκαθάριση της αρχικής όσο και της τροποποιητικής είναι πιστωτική, αλλά και στην περίπτωση που η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής είναι χρεωστικό αλλά με μειωμένο ποσό καταβολής. Στην τελευταία περίπτωση, όμως, θα πρέπει το ποσό της αρχικής εκκαθάρισης να έχει καταβληθεί.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, 13:38