Δανεικά έως 1,9 δισ. ευρώ ζητά το Δημόσιο από τους Δήμους με νόμο Σαμαρά

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, 16:49
Δανεικά έως 1,9 δισ. ευρώ ζητά το Δημόσιο από τους Δήμους με νόμο Σαμαρά
Σε επτά μέρες λήγει η προθεσμία την οποία έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και άλλους φορείς του Δημοσίου) για να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Στόχος, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του ΓΛΚ, είναι να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια αυτά από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για τη σύναψη βραχυχρονίων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Κύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ ανέρχονται κοντά στα 2,4 - 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ είναι ήδη κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα υπόλοιπα 1,8 -1,9 δισ. ευρώ βρίσκονται σε λογαριασμούς στις συστημικές τράπεζες.

Μάλιστα,το ΓΛΚ, στην εγκύκλιο που έστειλε προς όλα τα Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν φορείς (όπως πχ το Υπ. Εσωτερικών το οποίο εποπτεύει τους Δήμους και τις Περιφέρειες) προειδοποιεί πως «η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί μεταφοράς διαθεσίμων στην ΤτΕ, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρμόδια όργανά τους».

Κύκλοι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αναφέρουν στο Capital.gr πως οι "κυρώσεις" τις οποίες θα μπορούσαν να υποστούν όσοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες αρνηθούν να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα κεφάλαιά τους στην ΤτΕ είναι ακόμα και να τεθούν σε αργία από την αρμόδια επιτροπή πειθαρχικών διώξεων στην οποία συμμετέχει ένας δικαστικός, ένας εκπρόσωπος της κατά τόπους Αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης.

Πέραν της ανάγκης εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας περί υποχρεωτικής μεταφοράς των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην ΤτΕ (προκειμένου να συναφθούν ρέπος), το ΓΛΚ επισημαίνει πως η ονομαστική ετήσια καθαρή απόδοση που δίνει η ΤτΕ ανέρχεται σε 3,15% (σ.σ. δηλαδή πάνω από το επιτόκιο περίπου 0,5%-1% που δίνουν οι συστημικές τράπεζες).

Με απόφασή της, όμως, η ΚΕΔΕ "αρνείται να εφαρμόσει της αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους που δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της", χαρακτηρίζοντας "αυθαίρετες" και "χωρίς δημοκρατικό διάλογο" τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ θεωρεί "επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση της απαράδεκτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015", η οποία -υπενθυμίζεται - επικαιροποιούσε παλιότερη διάταξη (σ.σ προ διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) περί υποχρεωτικής μεταφοράς των πλεοναζόντων κεφαλαίων των δημοσίων φορέων στην ΤτΕ.

Κορυφαία στελέχη της ΚΕΔΕ αναφέρουν πως είναι προτιμότερο να κατατεθούν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο δίνει επιτόκιο 2,25%.

Με άλλα λόγια, το επιτόκιο του Ταμείου Παρακαταθηκών είναι μεν χαμηλότερο από εκείνο της ΤτΕ (3,15%), αλλά αρκετά υψηλότερο από το επιτόκιο των συστημικών τραπεζών (γύρω στο 1%). Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως από τη στιγμή που ένας Δήμος ζητήσει μέρος των διαθεσίμων του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μπορεί να τα λάβει αυθημερόν.

Αντίθετα, αν ένας Δήμος ζητήσει μέρος των διαθεσίμων του από την Τράπεζα της Ελλάδας, μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 15 -20 ημέρες μέχρι να τα λάβει.

Εξάλλου, οι ίδιες πηγές, επισημαίνουν πως για να αναλάβει μία συστημική τράπεζα να μεσολαβήσει μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας και ενός Δήμου προκειμένου να λάβει ο φορέας αυτός τα διαθέσιμα που αιτείται, ζητά και μία ορισμένη προμήθεια.

Έτσι το όφελος του υψηλού επιτοκίου που δίνει η ΤτΕ (3,15%) σε όποιον δημόσιο φορέα,όπως ένα Δήμος, μεταφέρει τα κεφάλαια του σε αυτή μειώνεται, τόσο ποσοτικά –δηλαδή σε χρηματικούς όρους- όσο και πρακτικά, από την άποψη ότι είναι σχετικά χρονοβόρα η εκταμίευση των απαιτούμενων πόρων από το φορέα αυτό,σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στην εγκύκλιο αυτή του ΓΛΚ αντέδρασε και η Νέα Δημοκρατία. Με δελτίο που εξέδωσε ο βουλευτής και τομεάρχης Οικονομικών, κος. Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρεται ότι η "κεντρική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων είναι, καταρχήν, επιθυμητή. Πρέπει όμως να γίνεται λελογισμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των φορέων και την καταθετική βάση των τραπεζών”.

Από την πλευρά του, το ΥΠΟΙΚ υποστήριξε, απαντώντας στον κ. Σταϊκούρα πως "σε σχέση με την κεντρική διαχείριση των διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρακτική ξεκίνησε επί των ημερών του κυρίου Σταϊκούρα εν έτει 2014, όταν και δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την σύναψη repos μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) με τους ν.4254/2014 και ν.4250/2014”

Με πληροφορίες Capital.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, 16:55