Άνοιξε το taxisnet για τροποποιητικές δηλώσεις 2017

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, 15:25
Άνοιξε το taxisnet για τροποποιητικές δηλώσεις 2017
Διαθέσιμη είναι πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 (δηλώσεις 2017).

Στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση μεταβάλλονται στοιχεία που αλλάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της δήλωσης (πχ αύξηση ή μείωση του δηλούμενου εισοδήματος)τότε επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Σε περιπτώσεις τροποποίησης πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλουν το φορολογικό αποτέλεσμα τότε, βάση αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, 15:25