Αυξημένες ασφαλιστικές οφειλές από μικροεπιχειρηματίες και επαγγελματίες

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, 17:33
Αυξημένες ασφαλιστικές οφειλές από μικροεπιχειρηματίες και επαγγελματίες

Σε 35.358.484.925 ευρώ ανήλθε το συνολικό χρέος στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στις 31 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του 2019 (Ιανουάριος-Μάρτιος) του ΚΕΑΟ.

Αναλυτικότερα, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις 31/12/2018, ήταν 34.786.880.209 ευρώ. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 2019, προστέθηκε νέο χρέος, συνολικού ύψους 484.029.126 ευρώ, που προήλθε ως προς το ποσό των 178.621.625 ευρώ από νέες εντάξεις και ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλών ήδη ενταγμένων οφειλετών.

Επομένως, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις 31 Μαρτίου 2019, ήταν 35.358.484.925 ευρώ. Το ποσό της αύξησης του τρέχοντος υπολοίπου, κατά το τελευταίο τρίμηνο, ανέρχεται σε 571.604.716 ευρώ και είναι μεγαλύτερο από το ποσό του νέου χρέους που προστέθηκε. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαφορά οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων, λόγω ρυθμίσεων.

Από τα στοιχεία της έκθεσης, προκύπτει ότι:

- Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 1.002.170 οφειλέτες (70,44% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

- Το 82,18% των οφειλετών (1.169.135 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

- Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 98.343 οφειλέτες, που έχουν οφειλή από 50.000-100.000 ευρώ (περίπου 19% του τρέχοντος υπολοίπου).

- Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες, με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.834 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 22,59% του υπολοίπου οφειλών).

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς αφενός μεν εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) αφετέρου δε οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται, λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Παλαιότητα οφειλών

Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την παλαιότητα των οφειλών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά, μετά το 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για τις οφειλές, ύψους 35.358.484.925 ευρώ, το 22,70% (ποσό 8.017.611.323 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 77,30% (ποσό 27.340.873.602 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, 17:33