ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Διαγραφή χρέους στο παραπέντε της ιδιωτικοποίησης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, 16:49
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Διαγραφή χρέους στο παραπέντε της ιδιωτικοποίησης
Στη διαγραφή των χρεών συνολικού ύψους 692.161.809,27 ευρώ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ προχώρησαν, σε εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).
Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή».

Σημειώνεται ότι η συνυπογραφή από τους υπουργούς κ.κ. Ευκλ. Τσακαλώτο και Χρ. Σπίρτζη της συγκεκριμένης απόφασης υπήρξε απαραίτητη ενόψει της προσεχούς ολοκλήρωσης της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, 16:52