Το γεύμα εργασίας των Τραπεζιτών στη διοίκηση του ΤΧΣ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, 15:44
Το γεύμα εργασίας των Τραπεζιτών στη διοίκηση του ΤΧΣ
Στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τις συστημικές τράπεζες, αλλά και στην επιτάχυνση των ενεργειών για την πλήρη επιστροφή τους στην κανονικότητα, συζήτησαν σήμερα οι τραπεζίτες με τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρέθεσε, σήμερα, 3 Απριλίου 2018, Γεύμα Εργασίας στη Διοίκηση και στα Στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Πρόεδρο, κ. Γ. Μιχελή, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. M. Czurda, και το Μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Ηλ. Ξηρουχάκη).

Στο γεύμα συμμετείχαν τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών Τραπεζών, οι Πρόεδροι των Επιτροπών της, και Μέλη της Γενικής Γραμματείας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τις συστημικές τράπεζες, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφορικά με τη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν παγκοσμίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, κ. Ν. Καραμούζης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του ΤΧΣ, κ. Γ. Μιχελής, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. M. Czurda, δήλωσαν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι Τράπεζες θα συνεχίσουν το γόνιμο διάλογο και την αμοιβαία ενημέρωση, ώστε να συμβάλλουν σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, στην επιτάχυνση της πλήρους επιστροφής των τραπεζών στην κανονικότητα, τις αγορές, και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, 15:46