Το δικαστήριο θα αποφασίσει για τον ελεγκτή της Folli Follie

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 16:59
Το δικαστήριο θα αποφασίσει για τον ελεγκτή της Folli Follie
To Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πρόκειται να αποφασίσει ποια ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie για τη χρήση 2017.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Folli Follie, «η εταιρεία συναίνεσε και ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στον διορισμό ελεγκτών για την πραγματοποίηση του ανωτέρω ελέγχου, ενώ, κατά την εν λόγω δικάσιμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ρητά προς το Δικαστήριο, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ότι δεν επιθυμεί τον διορισμό της Ernst & Young ως ελεγκτή».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτήθηκε προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το διορισμό ελεγκτών, αίτημα το οποίο συζητήθηκε στις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η Επιτροπή πρότεινε τρεις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (PwC, KPMG, Grant Thornton) για τον έλεγχο της Folli-Follie.

Την τελική απόφαση για το ποια εκ των τριών θα αναλάβει τον έλεγχο θα λάβει το αρμόδιο δικαστήριο στο προσεχές διάστημα.

Αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Folli Follie, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10/10/2018, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί και επισήμως προς τον Πρόεδρο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017, κρίνεται σκόπιμο να αποφασισθεί η αναβολή της συζήτησης, καθώς και της λήψης αποφάσεων από τους μετόχους επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ήδη δημοσιοποιηθείσα από 10/08/2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 16:59