Στην Andromeda Seafood το 100% της Νηρεύς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, 17:38
Στην Andromeda Seafood το 100% της Νηρεύς

Η εταιρεία Νηρεύς ενημερώνει ότι η ολοκληρώθηκε η καταχώριση της "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των  κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η τελευταία κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 9/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Andromeda κατέχει πλέον άμεσα συνολικά 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Εν τω μεταξύ, στις 19 Ιουνίου 2020 η αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου παρέστη δι' αντιπροσώπου η Andromeda Seafood μοναδική μέτοχος της εταιρείας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 294.016.812 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, 17:38