Στα 327,8 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαστικά Θράκης το 2019

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 15:33
Στα 327,8 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαστικά Θράκης το 2019

Σε 327,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το 2019 έναντι 322,7 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 63,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 63,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μεικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής «needlepunch», καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Το ενοποιημένο EBITDA για τη χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 4,5% (28,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 27,5 εκατ. ευρώ το 2018). Επιπροσθέτως εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA.

Ειδικότερα το «αναπροσαρμοσμένο» EBITDA για το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο «αναπροσαρμοσμένο» EBITDA του 2018, το οποίο ανήλθε σε 29 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31.12.2019 ανήλθε σε 146,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκατ. στις 31.12.2018 και ο καθαρός δανεισμός σε 83,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Ο δείκτης καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,57 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 15:33