Σύμβαση ΣΔΙΤ για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων υπέγραψε η J&P-ΑΒΑΞ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, 15:08
Σύμβαση ΣΔΙΤ για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων υπέγραψε η J&P-ΑΒΑΞ

H J&P-ΑΒΑΞ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του νομού Ηλείας, ως μέλος ένωσης εταιρειών με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και την ΑΑΓΗΣ ΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 39,5 εκατ. ευρώ και το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στο νομό, με μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τόνων/έτος.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων χωροθετείται σε κτηματική περιοχή της κοινότητας Κορυφής, στα όρια των Δήμων Ήλιδας και Πύργου.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 22 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 4 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας ενώ η περίοδος λειτουργίας του είναι 25 έτη και 2 μήνες.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ανέλαβε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υποχρεώσεις:

- τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων

- τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια, με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δήμου Ήλιδας

- την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο-ενέργεια, κόμποστ κ.λπ.)

- τη μεταφορά του υπολείμματος σε ειδικό χώρο (ΧΥΤΥ).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, 15:08