Σε λειτουργία η πύλη ανοικτών δεδομένων της ΤτΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 15:13
Σε λειτουργία η πύλη ανοικτών δεδομένων της ΤτΕ
Σε λειτουργία βρίσκεται η πύλη ανοικτών δεδομένων (open data portal) της Τράπεζας της Ελλάδος: https://opendata.bankofgreece.gr.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μέσω της πύλης αυτής διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, δηλαδή σε μορφή που επιτρέπει την άμεση ανάγνωση και επεξεργασία τους από υπολογιστές.

Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.

Συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων.
Η πύλη θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα σύνολα δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο του 2017, η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε πλαίσιο συνεργασίας με τη μη κερδοσκοπική εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Αντικείμενο του πλαισίου είναι η συνεργασία των μερών επί μιας σειράς δράσεων, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων, η διαλειτουργικότητα με ανοικτά πρότυπα, καθώς και η ανάλυση θεμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, 15:13