Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η εταιρεία DIVERSA

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 18:28
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η εταιρεία DIVERSA
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η εταιρεία DIVERSA ΑΕΒΕ. Συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.840.000 ευρώ.

Ειδικότερα, θα εκδοθούν 15 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά. Δηλαδή, 26.400.000 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να διαθέσει κατά την κρίση του τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Τέλος, η Γενική Σνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 18:28