PwC: Οι ασφαλιστικές εταιρείες «αγκαλιάζουν» την υψηλή τεχνολογία αλλά δεν επενδύουν σε αυτή

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 12:26
PwC: Οι ασφαλιστικές εταιρείες «αγκαλιάζουν» την υψηλή τεχνολογία αλλά δεν επενδύουν σε αυτή
Οι αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο επιταχύνονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο εξωτερικές λύσεις για να ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές προκλήσεις και ευκαιρίες, σύμφωνα με την έρευνα της PwC, 2017 Global FinTech.

Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πιο δραστήριες, σε σχέση με άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην ανταπόκριση στις προκλήσεις υψηλής τεχνολογίας και ως εκ τούτου συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό με φορείς και εταιρείες καινοτομίας.

Η PwC διαπιστώνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες τον τελευταίο χρόνο. Παρότι οι εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανή απώλεια εσόδων από τους νέους παίκτες, πλέον αντιλαμβάνονται και αποδέχονται τα οφέλη που μπορούν να φέρουν το InsurTech στον παραδοσιακό ασφαλιστικό κλάδο.

Παρόλο που περισσότερες από οκτώ στις δέκα (86%) ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC ανησυχούν ότι τα έσοδά τους απειλούνται από τους παίκτες InsurTech, πολλές ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και περισσότερες από τις μισές (52%) δηλώνουν ότι η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Ο κλάδος αντιλαμβάνεται όλο και καλύτερα τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα data analytics οδηγούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη

• Το 94% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι η καλύτερη ανάλυση των κινδύνων είναι η σημαντικότερη τάση σε επίπεδο καινοτομίας

• Τα data analytics θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνολογικών επενδύσεων τον επόμενο χρόνο, με το 84% των εταιρειών να σχεδιάζουν επενδύσεις στον τομέα αυτό

• Όσον αφορά στη συνεργασία τους με εταιρείες καινοτομίας (startups) ο μεγαλύτερος προβληματισμός για το 63% των ασφαλιστικών εταιρειών πηγάζει από την ανάγκη συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο ασφαλιστικός κλάδος αναζητά τρόπους για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δέσμευση και καλύτερη επαφή από τους πελάτες, προσφέροντάς τους προϊόντα που θέλουν και χρειάζονται πραγματικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέσα από τη συνεργασία τους με καινοτόμες επιχειρήσεις InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν με καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να κατανοούν καλύτερα τους πελάτες τους και να επεκταθούν σε νέους τομείς της κοινωνίας.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι ο μετασχηματισμός προς ένα πιο προληπτικό μοντέλο (π.χ. υποστηρίζοντας τους πελάτες να αποφύγουν κάποιο ατύχημα, ασθένεια ή άλλο ασφαλιστικό γεγονός) καθώς και η παροχή ασφαλιστικών καλύψεων κατά παραγγελία (pay-as-you-go).

Χάρη στην ανάπτυξη της ανάλυσης δεδομένων, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν επίσης να εστιάσουν στις ευκαιρίες που απορρέουν από το Internet of Things. Η επιτυχής εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα αφήσει χρόνο στους έμπειρους επαγγελματίες να αφιερωθούν σε πιο σύνθετες αποφάσεις που χρειάζονται κριτική σκέψη.

Το όφελος αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς το 87% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν και να διατηρήσουν εργαζομένους που διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων για καινοτομία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιδιώξουν επίσης να εξαγοράσουν startups, να συνεργαστούν με φορείς καινοτομίας και να ενισχύσουν τα το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να είναι σε θέση να προσελκύουν τους σωστούς ανθρώπους στο μέλλον.

Τεχνολογία blockchain

● Το 81% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι είναι πλέον εξοικειωμένες με την τεχνολογία blockchain

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον αναμένουν τη διάδοση της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο και ο βαθμός εξοικείωσης έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο, ενώ το 68% των ασφαλιστικών εταιρειών σκοπεύουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain σε κάποιο παραγωγικό τους σύστημα έως το 2018, μόνο το 8% σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτή την τεχνολογία τον επόμενο χρόνο – γεγονός που υποδεικνύει ότι ο ρυθμός των επενδύσεων θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain περιλαμβάνουν:

• αυτοματοποίηση αιτημάτων αποζημίωσης, προκειμένου να εξοικονομήσουν κόστη και να προσφέρουν επιπλέον οφέλη για τους πελάτες

• βελτιστοποίηση στη διαχείρισης δεδομένων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερο έλεγχο στην εκτίμηση του κινδύνου

• συγκέντρωση και επιμερισμός των καταστροφικών κινδύνων και ζημιών, επιτυγχάνοντας καλύτερη παρακολούθηση, κατανόηση και διαφάνεια των ανοιγμάτων και των διαδικασιών αποζημίωσης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 12:32