Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 3,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:57
Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 3,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στο εξάμηνο

Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 3,6% και οριακή αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,4%, η οποία οφείλεται στον Κλάδο της Συσκευασίας, παρουσίασε στο α΄ εξάμηνο η Πλαστικά Θράκης.

Επίσης, τα ενοποιημένα EBITDA στο εξάμηνο αυξήθηκαν οριακά, 0,1% στα 16,29 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν 21,2%, στα 4,20 εκατ. ευρώ από τα 5,33 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Η Πλαστικά Θράκης διαπίστωση μειωμένη ζήτηση στον κλάδο των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α. καθώς και στην αγορά του carpet backing λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της σημαντικής αύξησης του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους.

Η εν λόγω μείωση αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των Ελληνικών θυγατρικών κυρίως στον κλάδο της Συσκευασίας αλλά και στον κλάδο των Tεχνικών Yφασμάτων.

Κάνει δε λόγο για μείωση των Μικτών Κερδών κατά 2,3% και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους η οποία οφείλεται στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και ειδικότερα:

Η αβεβαιότητα που δημιουργεί το BREXIT έχει ως απόρροια τη μείωση της ζήτησης για μια σειρά προϊόντων της θυγατρικής της Σκωτίας και κατ’ επέκταση στη συμπίεση των τιμών πώλησης. Η σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους (Τουρκία, Σ. Αραβία) στην αγορά του carpet backing είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους.

Τέλος, λόγω των συνθηκών της αγοράς στη Μ. Βρετανία, η μετακύλιση της αύξησης των τιμών των α’ υλών ως απόρροια της ισοτιμίας Ευρώ/ Λίρας Αγγλίας παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη.

Η μείωση της ζήτησης των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α συνεχίστηκε και στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με επακόλουθο τη συμπίεση των τιμών πώλησης εν μέσω έντονου ανταγωνισμού.

Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου στον κλάδο της Συσκευασίας οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους η οποία αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια του περιθωρίου κέρδους στα Τεχνικά Υφάσματα.

Θετική η επίδραση από τις συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα του Ομίλου, αν και μειωμένη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.

Προοπτικές για το β’ Εξάμηνο της χρήσεως 2019

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την τρέχουσα χρήση και την εποχικότητα των προϊόντων στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, εκτιμά ότι τόσο ο Κύκλος Εργασιών όσο και τα Λειτουργικά Κέρδη του β’ εξαμήνου του 2019 θα είναι ελαφρώς βελτιωμένα έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του β’ εξαμήνου του 2018.

Είναι γεγονός ότι λόγω της διευρυμένης γεωγραφικά παρουσίας του Ομίλου κάθε σημαντικό διεθνές γεγονός, όπως η διατάραξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ χωρών και ειδικότερα το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά.

Παρόλα αυτά η Διοίκηση του Ομίλου μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου εκτιμά ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την επιδίωξη των στρατηγικών του.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:57