Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 10,1% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020, 09:35
Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 10,1% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο

Στα 253,73 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Πλαστικά Θράκης σημειώνοντας αύξηση 10,1% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 όταν ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 230,49 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 105% στα 52,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113%.

Επισημαίνεται ότι στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού € 2.192, οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα.

Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 43.282 χιλ. (στις 30.09.2020 ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε 40.246 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 51,8%), με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,24 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.

Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA για την περίοδο ανήλθε σε 0,76 (τo EBITDA αναφέρεται στην περίοδο από 01.10.2019 έως 30.09.2020).

Σημειώνεται ότι, στις 31.12.2019, η τιμή του δείκτη ήταν 2,91, ενώ στις 30.09.2019 ανήλθε σε 3,04. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2020 ανήλθε σε 165.050 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Επισημαίνεται ότι ως διακοπτόμενη χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική Thrace Linq Inc.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020, 10:21