Περίεργη εξαγορά εταιρείας στην ΠΓΔΜ από τη ΔΕΗ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:38
Περίεργη εξαγορά εταιρείας στην ΠΓΔΜ από τη ΔΕΗ
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο της Συμφωνίας των Πρεσπών η ΔΕΗ εξαγόρασε ιδιωτική εταιρεία στην ΠΓΔΜ. Η εξαγορά ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του προέδρου της εταιρείας αυτής, ο οποίος τυγχάνει και άμεσος συνεργάτης του πρωθυπουργού της FYROM Zoran Zaev.

Το όλο θέμα χρήζει δημοσιογραφικής έρευνας, ιδιαίτερα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την εξαγορά αυτή και τα επιχειρήματα οικονομικού περιεχομένου τα οποία προβάλλει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται πως η ΔΕΗ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή οικονομική κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού έχει ως εξής:

«Η απόφαση για την εξαγορά της EDS είναι καθαρά επιχειρηματική απόφαση της ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επέκταση στην αγορά των Βαλκανίων. Για την επέκταση αυτήν η ΔΕΗ αναζητεί διαρκώς ευκαιρίες σε όλες τις χώρες της περιοχής. Η συγκεκριμένη εταιρεία βεβαίως και ήταν γνωστό ότι ανήκε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Kocho Angjushev, ο οποίος την είχε ιδρύσει το 2012 και την είχε αναπτύξει.

»Πρόκειται για μια εταιρεία άριστα οργανωμένη και στελεχωμένη από υψηλότατου επιπέδου προσωπικό. Έχει τεχνογνωσία και εμπειρία στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσία σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής μέσω θυγατρικών. Για την εξαγορά της και τον καθορισμό του τιμήματος προηγήθηκαν πολύμηνη διερεύνηση και τεκμηρίωση από έγκριτους διεθνείς οίκους και ασφαλώς due diligence (οικονομικό, νομικό κ.λπ.).

»Το τίμημα είναι ακριβώς 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς καμιά “ουρά” και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΗ, και τα χρήματα κατατίθενται σταδιακά, σε συνάρτηση με την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας, σε λογαριασμούς στο όνομα του ιδιοκτήτη, οι οποίοι είναι αποτυπωμένοι στη σύμβαση».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:42