ΟΤΕ: Στο 45% η συμμετοχή της Deutsche Telekom AG

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, 17:33
ΟΤΕ: Στο 45% η συμμετοχή της Deutsche Telekom AG
Στο 45% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Deutsche Telekom AG στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, ενώ η άμεση και έμμεση συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ μηδενίστηκε, μετά την πρόσφατη πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ προς την Deutsche Telekom AG.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 31/05/2018 ο ΟΤΕ Α.Ε. ενημερώθηκε από τους μέτοχους του, Deutsche Telekom AG και Ελληνικό Δημόσιο, ότι ολοκληρώθηκε την 30/05/2018, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ("ΤΑΙΠΕΔ", εταιρεία κατά 100% ανήκουσα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της "Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.") προς την Deutsche Telekom AG.

H συναλλαγή αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 284.051.959,81 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω πώληση, η άμεση και έμμεση συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. μηδενίστηκε. Αντίστοιχα, η συμμετοχή της Deutsche Telekom AG στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 45%, που αντιστοιχεί σε 220.567.676 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τέλος, κατόπιν της ως άνω πώλησης, το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει πλέον άμεσα 4.901.507 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1%) και έμμεσα, μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 19.606.015 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4%).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, 17:33