Όμιλος Μυτιληναίος: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας στο εννεάμηνο 2021

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, 12:59
Όμιλος Μυτιληναίος: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας στο εννεάμηνο 2021

Άλμα 62,4% στα κέρδη ανά μετοχή κατέγραψε η Μυτιληναίος, στο εννεάμηνο 2021. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- 62,4% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115 εκατ. ευρώ.

- 27% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε 1.698 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020.

- 23% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 241 εκατ. ευρώ, αν η σύγκριση γίνει σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Σε μη προσαρμοσμένη βάση, το EBITDA εμφανίζει αύξηση σχεδόν 3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 804 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,5, σε μια χρονιά κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ίδια ανακοίνωση, «καθώς διανύουμε το Δ' Τρίμηνο του 2021, μιας χρονιάς κατά την οποία, παρά την ύφεση που παρουσιάζει η πανδημία, καταγράφονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές με το 2020, η MYTILINEOS καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη, σε ευθυγράμμιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει».

Όπως σημειώνεται, η παγκόσμια οικονομία, παρότι καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κρίσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις της πανδημίας, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι τιμές-ρεκόρ των ναύλων παγκοσμίως και γενικότερα οι αυξανόμενες κοστολογικές πιέσεις που έλαβαν ιδιαίτερη ένταση το β' εξάμηνο του έτους, υποσκάπτοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Η συνύπαρξη τόσων αντίξοων συνθηκών ταυτόχρονα θέτει σε μεγάλη δοκιμασία το σύνολο της επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις παραπάνω εξελίξεις, η MYTILINEOS έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη νέας, ιστορικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αλλά επιπλέον θέτουν τη βάση για αλλαγή επιπέδου των οικονομικών επιδόσεών της από το επόμενο έτος.

Σταδιακά, εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές επενδύσεις αναφορικά με την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.698,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.341,0 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 241,2 εκατ. ευρώ, έναντι 234,5 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2020, επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας.

Οι αυξημένες επιδόσεις των Τομέων Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, που οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power, διάρκειας τριών μηνών, και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου. Αν η προγραμματισμένη συντήρηση της Korinthos Power δεν είχε πραγματοποιηθεί το 2021, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου αλλά και της MYTILINEOS συνολικά κατά το εννεάμηνο του 2021, υπολογίζεται πως θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Σε μια περίοδο μεγάλων διακυμάνσεων, η συγκριτική ανάλυση μεγεθών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, αξίζει να σημειωθεί ότι, εξαιρουμένων των επιδράσεων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων, η προσαρμοσμένη αύξηση του EBITDA για το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ανέρχεται σε περίπου 23%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 115,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με τα 101,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, αν η σύγκριση γινόταν σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, η αύξηση σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται σε 55%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, 14:46