Ολοκληρώνεται σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, 15:59
Ολοκληρώνεται σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank
Ολοκληρώνεται σήμερα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς λήγει η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων ή τη συμμετοχή στα τυχόν αδιάθετα.

Στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ο ΕΦΚΑ συμμετέχει με καταβολή μετρητών 70 εκατ. ευρώ, ασκώντας μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης και μειώνοντας το ποσοστό του στην Τράπεζα από το 50% στο 37,4%.

Κατόπιν αυτού, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, με αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας, και δίνει χώρο για τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στην Attica Bank.

Την επιδιωκόμενη στήριξη νέων ιδιωτών επενδυτών είχε τονίσει στους θεσμικούς επενδυτές ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση της Attica Bank βλέπει θετικά στην παρούσα φάση τη μείωση της συμμετοχής φορέων του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Η είσοδος νέων επενδυτών στην Attica Bank μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αγοράς δικαιωμάτων είτε απευθείας μέσω της συμμετοχής τους στα αδιάθετα, εφόσον προκύψουν, για όποιο ποσό αυτοί επιθυμούν.

Τα τυχόν αδιάθετα θα διατεθούν πρώτα, σε όσους υφιστάμενους μετόχους έχουν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων τους και έχουν δηλώσει και δεσμεύσει τα αντίστοιχα ποσά για τη συμμετοχή τους στα αδιάθετα, ενώ τα υπόλοιπα τυχόν αδιάθετα, θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 21/5/2018 σε υφιστάμενους ιδιώτες ή και νέους επενδυτές – μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δεσμεύσει έως σήμερα 18/5/2018 τα αντίστοιχα ποσά για την πρόσθετη συμμετοχή τους στα αδιάθετα.

Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 659.902.228 νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ενοποιημένη πλέον) μετοχή, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων, μέχρι του ποσού των 197,97 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είχε οριστεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2017 σε 0,30 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Attica Bank προχώρησε πριν από την έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της με παράλληλη μείωση των μετοχών (reverse split) σε αναλογία 14,179 μετοχές προς 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Attica Bank προορίζονται για την αποπληρωμή του ποσού των 100, 2 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου- χωρίς να μειωθεί κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας-, αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS 9) ώστε η Attica Bank να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει αυστηρότερης ευρωπαϊκής εποπτείας των μικρών τραπεζών.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά και προς τις δύο προαναφερομένες ανάγκες, ενώ για την ολική κάλυψη των προνομιούχων μετοχών μπορεί να γίνει χρήση κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξελίσσονται οι επαφές της διοίκησης της Attica Bank για την εξεύρεση αγοραστή για το δεύτερο πακέτο τιτλοποιημένων δανείων της Τράπεζας, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Την εβδομάδα αυτή ο Πρόεδρος της Attica Bank, Π. Ρουμελιώτης και στελέχη της Τράπεζας, συνάντησαν στο Λονδίνο ξένους επενδυτές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η όλη διαδικασία για την πώληση του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, 16:00