Νέο stress test της ΕΚΤ: πόσες ημέρες θα άντεχε μια τράπεζα ένα bank run

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, 16:58
Νέο stress test της ΕΚΤ: πόσες ημέρες θα άντεχε μια τράπεζα ένα bank run

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώνει τις τράπεζες πόσες ημέρες θα άντεχαν προτού καταρρεύσουν εξαιτίας της φυγής κεφαλαίων, στο πλαίσιο ενός νέου stress test που παρουσίασε σήμερα.

Τους επόμενους τέσσερις μήνες, οι ρυθμιστές του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ θα προσομοιώσουν «τα αντίξοα και μεγάλα υποθετικά σοκ στα οποία οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ολοένα και αυξανόμενες εκροές ρευστότητας» ούτως ώστε να ορίσουν το «διάστημα επιβίωσης» κάθε τράπεζας.

«Η άσκηση θα επικεντρωθεί στις αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές των τραπεζών ούτως ώστε να υπολογιστεί η 'περίοδος επιβίωσης', δηλαδή ο αριθμός των ημερών που μία τράπεζα θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τα διαθέσιμα κεφάλαια και εγγυήσεις χωρίς πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης», ανέφερε η ΕΚΤ.

Το αποτέλεσμα του τεστ δεν θα αντιστοιχεί άμεσα στην ποσότητα κεφαλαίων και ρευστότητας που πρέπει να διακρατά κάθε τράπεζα, αλλά θα χρησιμοποιείται για να αναδεικνύει τα ευάλωτα σημεία.

«Τα αποτελέσματα θα πληροφορούν τον εποπτικό μηχανισμό για τη σχετική αδυναμία των τραπεζών απέναντι σε διαφορετικά σοκ ρευστότητας που θα εφαρμόζονται στην άσκηση και παράλληλα θα εντοπίζει τις απαιτούμενες βελτιώσεις στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας κάθε τράπεζας», σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, 16:58