Μειώθηκαν τα έσοδα τριμήνου της Orange

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021, 15:59
Μειώθηκαν τα έσοδα τριμήνου της Orange

Η Orange ανακοίνωσε ότι τα έσοδα δ΄ τριμήνου μειώθηκαν και ανακοίνωσε προτάσεις για μερίσματα που καλύπτουν το 2020 και το 2021. Η γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών γνωστοποίησε ότι τα έσοδα τριμήνου μειώθηκαν στα 10,92 δισ. ευρώ από τα 10,94 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Τα EBITDAal υποχώρησαν στα 3,18 δισ. ευρώ στο τρίμηνο έναντι των 3,26 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση.

Για το 2020 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 4,82 δισ. ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ το 2019, ενώ τα EBITDAal μειώθηκαν στα 12,68 δισ. ευρώ από τα 12,81 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση.

Η Orange έκανε λόγο για πτώση των EBITDAal κατά 1%, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπτώσεων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού.

Για το 2021 η Orange αναμένει σταθερά αλλά αρνητικά EBITDAal και επιβεβαίωσε τον στόχο δημιουργίας 3,5-4 δισ. ευρώ οργανικών ταμειακών ροών το 2023.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους τον Μάιο να πληρώσουν μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συν 0,20 ευρώ ανά μετοχή που συνδέεται με επιστροφή φόρου 2,2 δισ. ευρώ.

Θα προτείνει μέρισμα για το 2021 ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή στη συνεδρίαση των μετόχων του 2022.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021, 15:59