Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 7,5% για τον Όμιλο στο 6μηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 17:03
Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 7,5% για τον Όμιλο στο 6μηνο

Σε 512,5 εκ. ευρώ από 476,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo για την υποδωδεκάμηνη οικονομική χρήση  από 1ης Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,50%.

-Oι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές), σημείωσαν αύξηση +4% περίπου ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά +3% περίπου.

-Οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν πάνω από +4%

-Οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά +7% περίπου

Προφανώς σημαντική ήταν η συνεισφορά της δυναμικής αγορά της Ρουμανίας όπου το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ξεπέρασε το +20%

Με τη λειτουργία του ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας τον Νοέμβριο 2019, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Jumbo έφτασε τα 80 καταστήματα.

Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον μήνα Δεκέμβριο, αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση

Αυτή η τάση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της εποχής μας "μεταναστεύουν" πιο νωρίς σε προτάσεις όπως τηλέφωνα, μουσική κτλ μειώνοντας την δυναμική της ζήτηση για το ακριβό παιχνίδι.

Η διοίκηση του Ομίλου, είχε από καιρό επισημάνει αυτή την νέα τάση της αγοράς παιχνιδιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα υπερ-αποθεματοποίησης ξεκινώντας την νέα χρονιά.

Υπό το πρίσμα αυτό, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων +7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση συνιστά εξαιρετική επιτυχία πρόβλεψης και διαχείρισης, σημειώνει η εταιρεία.

Αναμφισβήτητα, καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή του Ομίλου διαδραμάτισαν εκτός από την ανταπόκριση των καταναλωτών στις JUMBO προϊοντικές προτάσεις και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Το μέρισμα

Η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου εγκαινίασε οριστικά την περίοδο των οικονομικών χρήσεων που στο εξής θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 78% περίπου ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος για την υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το μέρισμα για τη χρήση που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχεται σε 0,2820 ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20% όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η διοίκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης.

Το μέρισμα αυτό θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις:

1.Στις 30.01.2020 θα καταβληθούν 0,220 ευρώ ανά μετοχή, από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 όπως ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.01.2020

2.Το υπόλοιπο 0,062 ευρώ ανά μετοχή θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου). Όσον αφορά την Κύπρο πέρα από την έναρξη ενός νέου υπερ- καταστήματος στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου) θα ξεκινήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι υπηρεσίες για το e - jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 17:03