Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, 18:38
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια
Ξεκινούν οι εργασίες για το έργο υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της Κοινοπραξίας "INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ".

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1,91 χλμ. υποβαθμισμένου / υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσσαλονίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+181) στη περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.

Ο νέος σιδηροδρομικός διάδρομος θα είναι διπλής διατομής. Ο ανατολικός ημιδιάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση των υπεραστικών συρμών.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ, με Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση : 45,71% (Προϋπολογισμός Προσφοράς : 66.580.539,74Euro)

Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή κατασκευάζεται επί της υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά - πρώτα ο Δυτικός διάδρομος και κατόπιν ο Ανατολικός.

Συνοπτικά στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται:

* Το τεχνικό υπογειοποίησης - τεχνικό Cover & Cut (top-down) αποτελούμενο από 47 επιμέρους τεχνικά που κατασκευάζονται σε δύο (2) φάσεις (Δυτικός - Ανατολικός Διάδρομος).

* Tα προσωρινά υδραυλικά έργα

* Τα μόνιμα υδραυλικά έργα (αποχέτευσης-αποστράγγισης σήραγγας, υπερχειλιστές παντοροϊκού δικτύου & δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων)

* Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του υπόγειου τεχνικού και των αντλιοστασίων ακαθάρτων για την αποχέτευση -αποστράγγιση ομβρίων της σήραγγας.

* Τα κτίρια εξυπηρέτησης (Η/Μ εγκαταστάσεις).

* Η κατασκευή δύο νέων άνω διαβάσεων πεζών.

* Η κατασκευή της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής.

* Η αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

* Τα έργα πρασίνου και η αποκατάσταση τοπίου.

Ποιοτική αναβάθμιση όλων των περιοχών γύρω από τα Σεπόλια

Επισημαίνεται πως η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών αποτελούσε για πολλά χρόνια αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το οποίο γίνεται πράξη από την ΕΡΓΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών αποτελούσε για πολλά χρόνια αίτημα των κατοίκων της περιοχής

Το έργο θα συμβάλλει την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, κυρίως λόγω:

* Της ουσιαστικής ενοποίησης του συνόλου της έκτασης της οδού, που μέχρι σήμερα είναι διαχωρισμένη από το «φράγμα» του σιδηροδρόμου.

* Της απόδοσης μιας κεντρικής πράσινης νησίδας στην γειτονιά.

* Της ελαχιστοποίησης της όχλησης του θορύβου

* Της βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Η απόδοση της αποδεσμευμένης έκτασης στους κατοίκους, με εμπλουτισμό της με «χρήσεις γειτονιάς», με σημαντική αύξηση του πρασίνου και με οργάνωση του αστικού εξοπλισμού, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση όλων των γύρω περιοχών της Αθήνας.

Το έργο προκηρύχθηκε (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) στις 28/12/2017 με Προϋπολογισμό Μελέτης 122.000.000,00 Euro.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ, με Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση : 45,71% (Προϋπολογισμός Προσφοράς : 66.580.539,74Euro).

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 52 μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό Connecting Europe facility (CEF).

Η σύμβαση μεταξύ των δυο πλευρών υπεγράφη σημερα στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, 18:38