Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, 15:44
Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας

Σε συνέχεια της από 31/03/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία αποφασίστηκε νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

-κ. Matthieu Kiss, Πρόεδρος Επιτροπής/Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-κ. Claude Piret, Αντιπρόεδρος Επιτροπής/Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-κ. Wietze Reehoorn, Μέλος Επιτροπής/Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-κ. JP Rangaswami, Μέλος Επιτροπής/Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος Επιτροπής/Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος Επιτροπής/Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ής Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, 15:47