Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ επενδύει στρατηγικά στα φωτοβολταϊκά με στοχευμένες εξαγορές

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, 15:55
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ επενδύει στρατηγικά στα φωτοβολταϊκά με στοχευμένες εξαγορές

Στρατηγική στροφή στην αγορά των φωτοβολταϊκών πραγματοποιεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κλάδος ΑΠΕ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος ήδη δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας, με πολυετή παρουσία, που ξεπερνά τα 20 χρόνια, και έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 493MW. Μάλιστα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει εδραιωμένη παρουσία στην αγορά της πράσινης ενέργειας καθώς κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Εκτός από την ηγετική θέση στην αγορά της αιολικής ενέργειας, ο όμιλος έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, λάβει τη στρατηγική απόφαση να πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στην αγορά της ηλιακής ενέργειας. Πρόκειται για μια αγορά που εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα στη χώρα μας, με δεδομένη την υψηλή ηλιοφάνεια, η οποία καθιστά τα φωτοβολταϊκά έργα εξαιρετικά αποδοτικά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος και της απεξάρτησης από τον ρυπογόνο λιγνίτη, τα φωτοβολταϊκά καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο υποκαθιστώντας σε σημαντικό βαθμό τις συμβατικές πηγές ηλεκτροπαραγωγής στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Έμφαση στα φωτοβολταϊκά

Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος προτίθεται να συμβάλει άμεσα στο στόχο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και να συνεισφέρει καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση, έχει θέσει ως προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σε συνδυασμό με το μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης και τη στρατηγική της εταιρείας για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει σύμφωνα με πληροφορίες να αναπτυχθεί στην αγορά φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω εξαγορών. Συγκεκριμένα, αναζητούνται φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία βρίσκονται είτε σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης είτε στη φάση της κατασκευής.

Στόχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι να επιταχύνει την ανάπτυξή της στην αγορά των φωτοβολταϊκών, με δεδομένο ότι η έκδοση των αδειών αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Μάλιστα, η αναζήτηση ώριμων project δεν περιορίζεται μόνο σε έργα που ανήκουν σε εταιρείες ανάπτυξης, που εξειδικεύονται σε αυτήν την διαδικασία (Build, Operate, Transfer), αλλά επεκτείνεται και σε ιδιωτικά έργα που αναπτύσσονται από ιδιώτες, που έχουν στην κατοχή τους αδειοδοτημένα project, τα οποία προτίθενται να τα διαθέσουν προς πώληση.
Ισχυρός παίκτης

Όπως προαναφέρθηκε ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα, διαθέτοντας σε λειτουργία έργα εγκατεστημένης ισχύος 493MW περίπου σε όλη τη χώρα. Ο όμιλος βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα στον τομέα της αιολικής ενέργειας ως προς την εγκατεστημένη ισχύ και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα pipeline έργων ΑΠΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που φτάνει τα 1200MW.

Τέλος, μέσω της παραγωγής 1.250 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2020, υπολογίζεται ότι ο όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκπομπής 2.035 χιλ. τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, ενώ για τη λειτουργία του κατανάλωσε 248 GWh και συνεπώς για το 2020 το ισοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας ανήλθε σε -1.002 GWh.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, 16:10