Οι 11 εκκρεμότητες για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 13:46
Οι 11 εκκρεμότητες για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας
Έντεκα ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσει η κεντρική κυβέρνηση προκειμένου η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού - που σχετίζεται με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης - να φθάσει κοντά στο τέλος της.

Ορισμένα από τα προαπαιτούμενα αυτά σχετίζονται με εκκρεμείς αποφάσεις της δικαιοσύνης, όπως και με την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Κομισιόν της τιμολογιακής πολιτικής που θα εφαρμοστεί στον αυτοκινητόδρομο και τους κάθετους αυτού άξονες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο των προαπαιτούμενων, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν, χθες βράδυ, για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης του αυτοκινητοδρόμου, που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους του Έβρου, απαιτείται:

- Η Εγνατία Οδός να συμφωνήσει και να υπογράψει με την Τράπεζα Πειραιώς τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου, αρχικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής από το 2011. Ωστόσο, εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Υπενθυμίζεται ότι η Εγνατία Οδός κατέθεσε τον Απρίλιο του 2010 αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας του δανείου από την τράπεζα και ασφαλιστικά μέτρα. Ωστόσο, η συζήτησή της έχει αναβληθεί ωσότου το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδώσει την απόφασή του.

- Το ελληνικό Δημόσιο, ενεργώντας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, να εγκρίνει στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης της Εγνατίας Οδού τους όρους της λύσης που έχουν συμφωνηθεί. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταθέσει αγωγή κατά του ΤΑΙΠΕΔ, της Εγνατίας Οδού και του Δημοσίου για τη μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων οικονομικής εκμετάλλευσης του οδικού άξονα Εγνατία Οδός στο ΤΑΙΠΕΔ και τη συνταγματικότητα του άρθρου 2 παρ.12 Ν.3986/2011. Ωστόσο, η συζήτησή της αναβλήθηκε ωσότου εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση του 2016.

- Η Εγνατία Οδός να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των εσόδων του αυτοκινητοδρόμου από τα υφιστάμενα ενέχυρα υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, προτού επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής για την παραχώρηση του οδικού άξονα. Κι αυτό προκειμένου να μεταφερθεί το περιουσιακό στοιχείο (δηλαδή η Εγνατία Οδός) στον παραχωρησιούχο απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και βάρη.

- Να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στην Ασπροβάλτα, εντός δέκα ημερών από την έγκριση (της σύμβασης) από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

- Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών διοδίων στη Θεσσαλονίκη και την Ασπροβάλτα, ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Μεταφορών να εκδώσουν, άμεσα, Κοινή Υπουργική Απόφαση (με άμεση ισχύ) για καθένα από τους δύο παραπάνω σταθμούς διοδίων. Η ΚΥΑ θα προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική των δύο σταθμών διοδίων, η οποία θα είναι συμβατή με την τρέχουσα πολιτική διοδίων στους υπόλοιπους, εν λειτουργία, σταθμούς.

- Η Εγνατία Οδός Α.Ε. πέντε ημέρες μετά την παραλαβή των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΤΑΙΠΕΔ «να υποβάλει το απαιτούμενο υλικό» στο υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος και να παρακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία. Αυτό προκειμένου να διασφαλίσει την έκδοση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του συνόλου των μετωπικών και πλευρικών σταθμών, οι οποίοι προβλέπονται από την ΚΥΑ 6686 / 29.5.2017.

Όπως σημειώνεται σχετικά, το ΤΑΙΠΕΔ προσέλαβε συμβουλευτική εταιρεία για την κατάρτιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν έχουν εκπονηθεί από την Εγνατία Οδό. Η παράδοση των εν λόγω μελετών από τους συμβούλους στο ΤΑΙΠΕΔ τοποθετείται χρονικά για τις 27 Ιανουαρίου του 2018, δηλαδή δύο μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (με την συμβουλευτική εταιρεία).

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος σχετίζεται με το κατά πόσο θα συνεργαστεί πλήρως η Εγνατία Οδός ως προς την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ.

- Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει -σε έως τέσσερις μήνες από την υποβολή τους σε αυτό- τους περιβαλλοντικούς όρους και αδειοδοτήσεις για όλους τους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων. Ευκόλως εννοείται ότι έχει προηγηθεί η υποβολή εκ μέρους της Εγνατίας Οδού Α.Ε. των απαιτούμενων πλήρων φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

- Η Εγνατία Οδός να παραδώσει και να εγκρίνει τις μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6686 / 29.5.2017. Κι αυτό ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των σταθμών διοδίων αμέσως αφότου το υπουργείο Περιβάλλοντος εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους / άδειες (και όχι αργότερα από 30 ημέρες από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων).

- Η Εγνατία Οδός Α.Ε. να αρχίσει την κατασκευή όλων των νέων μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων αμέσως αφότου το υπουργείο Περιβάλλοντος εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους και αδειοδοτήσεις.

- Τα υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών να καθορίσουν (σε μορφή που έχει συμφωνηθεί με το ΤΑΙΠΕΔ) ένα σχέδιο ΚΥΑ που θα προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική για όλους τους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου και τους κάθετους άξονες (συμπεριλαμβανομένων των νέων σταθμών διοδίων που θα κατασκευαστούν σε συνέχεια της ΚΥΑ 6686/2014).

- Μετά τη λήψη έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Κομισιόν για την τιμολογιακή πολιτική όλων των σταθμών διοδίων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του, τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών να εκδώσουν τη σχετική ΚΥΑ (για τη νέα τιμολογιακή πολιτική) που θα έχει άμεση ισχύ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 13:49