Forthnet: Από 8 Απριλίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, 18:55
Forthnet: Από 8 Απριλίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Από τις 08 Απριλίου 2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 8.723.237 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.616.971,10 ευρώ.

Η ΑΜΚ προέκυψε από τη μετατροπή 8.723.237 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 51.773.224,20 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 172.577.414 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 172.577.414.

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 171.268.704.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 505/27.02.2019 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 20.03.2019 (αριθμός ανακοίνωσης 33112).

Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 04.04.2019, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Βλαχάκης (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, 18:55