ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €1,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018, 19:55
ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €1,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο
Μεγάλη αύξηση κερδών κατέγραψε το α΄ τρίμηνο του 2018 ο όμιλος ΕΧΑΕ με τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 436 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο 2017.

Μετά από τις ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 334 χιλ. ευρώ τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε 0,016 ευρώ έναντι 0,001 ευρώ το α' τρίμηνο 2017.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 7,1 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο 2018 έναντι 5,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 29%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκ. ευρώ έναντι 5,3 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,5%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών.

Συγκεκριμένα, το α' τρίμηνο 2018 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 72 εκ. ευρώ, έναντι 41,5 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση 73,3%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 27,3% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2017 (56,4 δισ. ευρώ έναντι 44,3 δισ. ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.3.2018 στις 780,5 μονάδες, αυξημένος κατά 17,2% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (666,06 μονάδες).

Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 31,9% το α' τρίμηνο 2018 από 23,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 50,3 εκ. μετοχές έναντι 70,4 εκ. μετοχών.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 14,5% (61,2 χιλ. έναντι 71,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 55,1% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 79,9% και διαμορφώθηκε στα 0,152 ευρώ έναντι 0,085 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2017 στα 3,9 εκ. ευρώ έναντι 3,7 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με παρεπόμενες υπηρεσίες σημείωσε αύξηση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (4,35 εκ. ευρώ έναντι 4 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 1,8 εκ. ευρώ έναντι 620 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο 2017.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία προσαρμογής, διαμορφώθηκαν σε 2,45 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο 2018 έναντι1,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018, 19:55