ΕΥΔΑΠ: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για το 2017

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018, 16:55
ΕΥΔΑΠ: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για το 2017
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε σήμερα ότι ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018, 16:55