Eurobank: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,8% σε 257 εκατ. ευρώ το 2019

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020, 17:55
Eurobank: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,8% σε 257 εκατ. ευρώ το 2019

Αύξηση 26,8% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατέγραψε το 2019 η Eurobank, διατηρώντας παράλληλα σημαντική οργανική κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 257 εκατ. ευρώ.

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση με τη Grivalia και το πλάνο μετασχηματισμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,377 δισ. ευρώ το 2019, έναντι 1,416 δισ. ευρώ το 2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε 2,24%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 354 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.

Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν σε €1.731εκ. (+0,2%) και €1.844εκ. (+0,6%) αντίστοιχα το 2019.

Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου (+0,7%) το 2019. Ο δείκτης κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε €830εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,6% σε €943εκ.

Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,7δισ. έναντι του 2018 με την κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις να ενισχύεται κατά 210 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 55,3%. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 29,2% στο τέλος του 2019. Pro-forma για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo), ο δείκτης των NPEs μειώνεται σε 15,9%. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €858εκ. το 2019, εκ των οποίων €839εκ. στην Ελλάδα και €19εκ. στο εξωτερικό.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 8,3% το 2019 σε €624εκ. και αντιστοιχούσαν σε 170 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων σε σχέση με 189 το 2018.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

«Το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα, καθώς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των NPEs. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος: (α) αυξάνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 400 περίπου μονάδες βάσης, (β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% περίπου και (γ) ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, το τελευταίο βήμα έγινε με τη δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία doValue για την πώληση της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης δανείων FPS και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου 7,5 δισ. Ευρώ (project Cairo) – την πρώτη που κάνει χρήση του σχεδίου εγγυήσεων Ηρακλής. Η διαδικασία απόσχισης της FPS, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση περίπου 500 υπαλλήλων της Eurobank προς την FPS, ολοκληρώνεται σύντομα και ομαλά, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη μετάβαση.

Με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα NPEs, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση των εργασιών μας, τη χρηματοδότηση αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων, την προσέλκυση νέων πελατών, τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, ώστε να ενισχύσουμε τα έσοδα της τράπεζας.

Μια σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στο σωστό χρόνο και στόχευση, αποδίδουν καρπούς. Ανοίξαμε το δρόμο για την αναζωογόνηση της αγοράς των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, αυξάνουμε το δανεισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση του έργου ορόσημου στο Ελληνικό, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική μας παρουσία σε βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η "πράσινη" ενέργεια, οι υποδομές και η ναυτιλία. Επιπλέον, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στις βασικές αγορές μας στην περιοχή.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, που είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, σύμφωνα με τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022.

Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού το 2019. Η κερδοφορία και η ανάπτυξη των εργασιών αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες στο εξής. Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και το τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Για το άμεσο μέλλον, ο αντίκτυπος από την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ενδέχεται να είναι σημαντικός, αλλά η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι η αρνητική επίδραση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η Eurobank θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και  κατευθύνσεις αποφασιστούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
 
Καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020, 17:55