Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στον Σαββίδη για το Epsilon

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, 15:12
Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στον Σαββίδη για το Epsilon
Πράσινο φως για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (κανάλι Epsilon TV) αλλά και σημάτων της Πήγασος Εκδοτική, από την εταιρεία Dimera Media, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, "άναψε" η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Παράλληλα όμως επέβαλε στην Dimera Media, δύο πρόστιμα, διότι διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ενημέρωσε εκπρόθεσμα την Επιτροπή για τις πραγματοποιηθείσες συγκεντρώσεις.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ομόφωνες αποφάσεις της σε Ολομέλεια (652/2017 και 655/2018) αφ΄ ενός ενέκρινε τις γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD α) επί της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελείας "Epsilon TV", και β) επί των σημάτων της ανώνυμης εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (ΕΘΝΟΣ Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ), για τις οποίες εγκρίσεις έχουν ήδη εκδοθεί αντιστοίχως αυθημερόν τα από 24.11.2017 και 30.03 2018 Δελτία Τύπου, και αφ΄ ετέρου διαπίστωσε υπαίτια παράβαση, από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία "DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD", της απαγόρευσης πραγματοποίησης αμφοτέρων των ως άνω συγκεντρώσεων πριν από την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Για τις κατά τα ανωτέρω παραβάσεις της σχετικής υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης, η Επιτροπή επέβαλε στην Εταιρία "DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD για πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης βάσει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011, πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ και, επίσης, πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση των σημάτων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Περαιτέρω, η Επιτροπή, με τη δεύτερη ως άνω απόφασή της 655/2018, ομοφώνως επέβαλε κατ΄ άρθρ. 6 παρ. 4 ν. 3959/2011, πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης για την εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ, λόγω της δεύτερης συνεχόμενης και σε μικρό χρονικό διάστημα τέλεσης της ίδιας παράβασης, ενώ δεν επέβαλε πρόστιμο για την επίσης διαπιστωθείσα, με την απόφαση 652/2017, παράβαση της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης για την ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ συνεκτιμώντας το μικρό διάστημα υπέρβασης της προθεσμίας και τις περιστάσεις της υπόθεσης».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, 15:31