Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την εξαγορά της "Γκολφ Ρέζιντενσις AE" από την "Evergolf"

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, 17:00
Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την εξαγορά της "Γκολφ Ρέζιντενσις AE" από την "Evergolf"
Την απόκτηση ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της "Γκολφ Ρέζιντενσις AE" από την "Evergolf Τουριστικές Επενδύσεις ΑΕ" ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 17.5.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρίας ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε. από την εταιρία EVERGOLF ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ και τις παραμένουσες μετόχους, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, 17:00