ΕΛΠΕ: Ισχυρό μομέντουμ κερδοφορίας και για το 2018

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, 14:55
ΕΛΠΕ: Ισχυρό μομέντουμ κερδοφορίας και για το 2018
Οι στρατηγικές αποφάσεις για τον ενεργειακό μετασχηματισμό αλλά και η συνέχιση της θετικής πορείας με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της χρήσης του 2018, η οποία ακολουθεί τη χρονιά των ρεκόρ του 2017, όπως ανέφερε σήμερα η διοίκηση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η ΓΣ ενέκρινε μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή που θα αποκοπεί στις 2 Ιουλίου και θα διανεμηθεί στις 9 του μήνα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ε. Τσοτσορός, ο όμιλος εφαρμόζοντας το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα διασφαλίζει τη διατήρηση της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας του που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις διακυμάνσεις εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό.

Το νέο περιβάλλον ισχυρής κερδοφορίας του ομίλου, εξασφαλίζει, όπως τόνισε ο κ. Τσοτσορός, τον αναγκαίο χρόνο για τη διαμόρφωση των επιλογών και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για τη νέα δομή και το μετασχηματισμό του ομίλου στο νέο τοπίο της οικονομίας χαμηλού άνθρακα.

«Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας» τόνισε ο κ. Τσοτσορός.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισης, αναφερόμενος στην πορεία του ομίλου το 2017 ανέφερε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η ισχυροποίηση του ισολογισμού, η απομόχλευση με την απομείωση του δανεισμού συνολικά στη διετία κατά 600 εκατ. ευρώ, αλλά και η ανανέωση του προφίλ του δανεισμού με αναχρηματοδοτήσεις και νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων με σαφώς ευνοϊκότερους όρους, όπως αποτυπώνονται στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι εξελίξεις αυτές συνετέλεσαν και στην ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής.

Σε σχέση με τον ενεργειακό μετασχηματισμό ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εφαρμογή από το 2020 του νέου κανονισμού του ΙΜΟ για τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που θα πρέπει να χρησιμοποιεί η ναυτιλία, η οποία όπως είπε θα έχει θετικές επιπτώσεις για διυλιστήρια που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής αυτού του τύπου πράσινων καυσίμων όπως οι μονάδες του ομίλου ΕΛΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε ο κ. Σιάμισης η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ξεπερνά το 50%, ένα ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό κλάδο ενώ αντίστοιχα η παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου είναι στο 12%.

Να σημειωθεί τέλος ότι κλείνοντας τις εργασίες της συνέλευσης, η οποία ενέκρινε όλα τα θέματα της ατζέντας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προανήγγειλε ότι εντός του 2018 η διοίκηση και τα στελέχη του ομίλου, έχοντας αναλύσει διεξοδικά τις εξελίξεις και το νέο τοπίο της αγοράς θα καταθέσουν συγκροτημένη πρόταση προς τους μετόχους για τις επιλογές και το νέο ρόλο του ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή και την οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, 14:55