Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό του ΟΛΘ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, 13:33
Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό του ΟΛΘ
Διεκόπη προ ολίγου και θα συνεχιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΛΘ, η οποία και ενέκρινε τις αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού ενόψει της ιδιωτικοποίησης και της εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της South East Europe Gateway Thessaloniki (SEGT).

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που εγκρίθηκαν είναι ο περιορισμός των μελών του ΔΣ από 11 σε 9 με κατάργηση των ex officio μελών (συνδικαλιστές) καθώς και η αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής ελέγχου ώστε να υπάρχει υποχρεωτικά εκπρόσωος του ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται ότι μετά από πρόταση του εκπρόσωπου του Δημοσίου και μέλους του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΘ Άγγελου Βλάχου προτάθηκαν και περαιτέρω τροποποιήσεις στο καταστατικό, οι οποίες και εγκρίθηκαν με σημαντικότερη την ενδυνάμωση του άρθρου που προβλέπει τη δυνατότητα του Δημοσίου να διορίζει εκπρόσωπό του στο ΔΣ του ιδιωτικοποιημένου ΟΛΘ. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ιδιωτικοποίηση το δημόσιο θα διατηρήσει στον ΟΛΘ μερίδιο της τάξης του 7%. Το μέλος αυτό του Δημοσίου θα είναι επιφορτισμένο και με την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης παραχώρησης και των μελλοντικών επενδύσεων ύψους 180 εκατ.

Επίσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εξουσιοδότηση του ΔΣ για την υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης καθώς και η αναμόρφωση του ΔΣ.

Ωστόσο καθώς η αλλαγή του καταστατικού πρέπει να αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και προκειμένου να μη χαθεί χρόνος με τη σύγκληση νέας ΓΣ, επελέγη η λύση της διακοπής της ΓΣ, η οποία και αναμένεται να συνεχιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου (μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΓΕΜΗ).

Να σημειωθεί τέλος ότι έξω από το κτίριο του χρηματιστηρίου όπου πραγματοποιήθηκε η ΓΣ ήταν συγκεντρωμένη αντιπροσωπεία 20 συνδικαλιστών της ΟΜΥΛΕ (Ομοσπονδία Λιμενικών Υπαλλήλων Ελλάδος) η οποίοι αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. Ωστόσο δεν επετράπη στον γραμματέα η είσοδος στην ΓΣ, ενώ πέριξ του χώρου του χρηματιστηρίου, υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, 13:35