Εθνική Ασφαλιστική: Βελτιωμένα αποτελέσματα το 9μηνο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, 13:15
Εθνική Ασφαλιστική: Βελτιωμένα αποτελέσματα το 9μηνο

Αύξηση της παραγωγής κατά 24,3% το 9μηνο του 2019 σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €578,4 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συνδρομή της εταιρείας στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €59,2 εκατ. έναντι €50,1 εκατ. το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,2%.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 34,2% ανερχόμενα σε €450,5 εκατ. έναντι €335,7 εκατ. το 9μηνο του 2018, αύξηση που οφείλεται κυρίως στο έντονο ενδιαφέρον για το προϊόν εφάπαξ καταβολής αλλά και στην πολύ καλή πορεία των προϊόντων περιοδικών καταβολών Ζωής και Υγείας. Μικρή πτώση καταγράφουν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα των Γενικών Κλάδων στα €127,9 εκατ. έναντι €129,6 εκατ. το 9μηνο του 2018.

Οι προαναφερθείσες επιδόσεις είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών κινητοποίησης όλων των δικτύων παραγωγής και συγκεκριμένα στο εταιρικό δίκτυο συνεργατών και στο δίκτυο πρακτόρων, η παραγωγή των οποίων σημείωσε αύξηση το 9μηνο του 2019 σε σχέση με το 9μηνο του 2018 κατά 8,8% σε €184,2 εκατ. και 7,1% σε €111,0 εκατ. αντίστοιχα, αλλά και στο δίκτυο Bancassurance, το οποίο κατά την ίδια περίοδο σημείωσε θεαματική αύξηση 74,6% σε €217,9 εκατ.

Τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος €12,6 εκατ.

Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά €8,0 εκατ. ανά έτος, θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό.

Η συνολική επίδραση της πτώσης της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του πιστωτικού περιθωρίου («credit spread») των ελληνικών ομολόγων, συνέβαλε, παράλληλα με τα λειτουργικά κέρδη, σημαντικά στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €1.081,0 εκατ. την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, αυξημένα κατά €277,2 εκατ. σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018 (€803,8 εκατ.).

Τα παραπάνω θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους του τομείς: της παραγωγής, της κερδοφορίας και των ιδίων κεφαλαίων, ενισχύουν περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά και συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού μετασχηματισμού τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, ο οποίος εκτελείται απαρέγκλιτα.

Μόνιμη φιλοδοξία της εταιρείας είναι η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς όφελος των ασφαλισμένων της και η ουσιαστική ενίσχυση της ανταποδοτικότητας για ασφαλισμένους, εργαζομένους και του μετόχου της.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, 13:38