Διοικητική αλλαγή στο ΤΧΣ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, 16:20
Διοικητική αλλαγή στο ΤΧΣ
Μετά από τρία χρόνια στη θέση του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ. Γεώργιος Μιχελής ολοκληρώνει τη θητεία του και αποχωρεί στις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ, τη θέση του θα καταλάβει ο κ. Ανδρέας Βερύκιος, με τον οποίον ο κ. Μιχελής είχε άριστη συνεργασία προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή και αρμονική διαδοχή.

Όπως μετέδιδε το capital.gr στις 14 Μαΐου, το ΤΧΣ κατέληξε στην επιλογή του νέου προέδρου εννέα μήνες μετά την υποβολή της παραίτησης του κ. Γιώργου Μιχελή.

Ο τελευταίος παρέμενε στη θέση του από τον Ιούλιο του 2017 οπότε και υπέβαλε παραίτηση, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος εξεύρεσης του αντικαταστάτη του και να υπάρξει ομαλή διαδοχή.

Ο κ. Ανδρέας Βερύκιος είναι στέλεχος με εμπειρία 40 ετών στο εξωτερικό, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκ των οποίων σχεδόν τα 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συμμετέχουν επίσης οι: Jón Sigurgeirsson, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Christof Gabriel Maetze, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Radovan Jelasity, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, oρισμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρίκα Φραγκάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο έτερο όργανο διοίκησης του ΤΧΣ, την Εκτελεστική Επιτροπή, ο Martin Czurda είναι Διευθύνων Σύμβουλος, ο Eric Tourret Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Ηλίας Ξηρουχάκης Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου του ΤΧΣ, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του ΤΧΣ.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του Γενικού Συμβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, η απόφαση για θέματα σχετικά με την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και τη διάθεση της συμμετοχής του ΤΧΣ, η έγκριση της πολιτικής, των εσωτερικών κανόνων και της διοίκησης και λειτουργίας του ΤΧΣ, η έγκριση του διορισμού ανωτάτων στελεχών του ΤΧΣ, η έγκριση της πολιτικής αποδοχών, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού κ.λπ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, 16:21