Διευκρινίσεις του ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις από τη ΔΕΗ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, 13:11
Διευκρινίσεις του ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις από τη ΔΕΗ

Διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις του από την ΔΕΗ δίνει ο ΑΔΜΗΕ, με αφορμή την αναφορά της πρώτης, ότι έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις απαιτήσεις τόκων από τον ΑΔΜΗΕ και άλλους φορείς.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει απαίτηση από την ΔΕΗ Α.Ε. για υπερήμερη είσπραξη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος της περιόδου 2011-2018 τόκους ύψους 31,8 εκατ. ευρώ

2. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε τόκους υπερημερίας για εκπρόθεσμες πληρωμές διάφορων λογαριασμών της αγοράς ενέργειας.

Από 1ης Απριλίου 2019, ο ΑΔΜΗΕ έπαψε να είναι διαχειριστής των λογαριασμών Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συστημάτων Συμβατικών Σταθμών και του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη.

Συνεπώς, το ποσό των 109εκατ. ευρώ, αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος οφειλόμενα σχετικά με τους λογαριασμούς της αγοράς, τα οποία δεν διαχειρίζεται πλέον ο ΑΔΜΗΕ, εκτός του ποσού των 14 εκατ. ευρώ.

3. Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ στις οικονομικές του καταστάσεις δεν έχει συμπεριλάβει ως απαίτηση τα εν λόγω ποσά καθώς πρόβλεψη εσόδων δεν επιτρέπεται για λόγους συντηρητικότητας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, 13:11