Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων 18,6% το 2018, στα 56 εκατ. τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, 18:33
Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων 18,6% το 2018, στα 56 εκατ. τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Σε 56 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Attica Bank στη χρήση 2018, έναντι κερδών 90,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το τίμημα από τη συναλλαγή της 2ης τιτλοποίησης ύψους 47 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το τίμημα που περιλαμβάνεται στην συγκριτική χρήση 2017 ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις, την ίδια στιγμή, διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,6% σε σχέση με την 31.12.2017.

Σημαντική μείωση σημειώθηκε και όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA), η οποία ανήλθε ανήλθε κατά την 31.12.2018 σε 95 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 820 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017.

Attica Bank αποτελέσματα 2018

Οι αμοιβές και  τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 12,6% στην κλειόμενη χρήση 2018 έναντι της συγκριτικής χρήσης, λόγω της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 164 άτομα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν μείωση 1,8% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση. Εάν συνυπολογισθεί το κονδύλι της πρόβλεψης απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, τότε τα συνολικά γενικά λειτουργικά έξοδα της κλειόμενης χρήσης θα εμφανίζονται μειωμένα κατά 26,7% σε σχέση με τη χρήση 2017.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017.

Να σημειωθεί ότι την 26.10.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του Junior Note ονομαστικής αξίας 357 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά στη συναλλαγή Metexelixis και η Τράπεζα προέβη σε λογιστική αποαναγνώριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξία 701 εκατ. ευρώ περίπου. Από τη συναλλαγή αυτή η Τράπεζα αναγνώρισε κέρδος 47 εκατ. ευρώ, ποσό που αναγνωρίστηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέσω της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 27,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση ανήλθε σε 73,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο αποκλειστικά από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 33,48% (2017: 37%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 34,01% (2017:  40%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80,9% κατά την 31.12.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού 138,6% την 31.12.2017.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, 18:34