Αντίστοιχες των εκτιμήσεων οι πωλήσεις της American Airline

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, 15:31
Αντίστοιχες των εκτιμήσεων οι πωλήσεις της American Airline

Αντίστοιχα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της American Airlines Group Inc., ενώ τα κέρδη και ο συντελεστής χωρητικότητας υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Η μετοχή υποχωρεί 2,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 662 εκατ. δολάρια ή 1,49 δολάρια ανά μετοχή, από τα 556 εκατ. δολάρια ή 1,20 δολάρια ανά μετοχή στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 1,82 δολάρια από τα 1,66 δολάρια, και υπερέβησαν τις εκτιμήσεις για 1,79 δολάρια.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 2,7% στα 11,96 δισ. δολάρια, αντίστοιχα στις εκτιμήσεις για 11,96 δισ. δολάρια, καθώς τα επιβατικά έσοδα αυξήθηκαν 3,2%.

Ο συντελεστής χωρητικότητας βελτιώθηκε στο 86,6% από το 83,4% και υπερέβη τις εκτιμήσεις για 84,5%, καθώς η κίνηση αυξήθηκε 3,1%.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ακυρώσεις των αεροσκαφών 737ΜΑΧ θα μειώσουν τα κέρδη κατά 175 εκατ. δολάρια στο β΄ τρίμηνο και κατά 400 εκατ. δολάρια στο έτος.

Η American Airlines αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2019 στα 4,50-6 δολάρια, από την προηγούμενη εκτίμηση για 4-6 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, 15:32