ΑΝΕΚ: Αυξημένα κέρδη στο α' εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 18:36
ΑΝΕΚ: Αυξημένα κέρδη στο α' εξάμηνο
Αύξηση του κύκλου εργασιών και των EBITDA ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ για το α’ εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα €72,9 εκατ. έναντι €65,3 εκατ. Και της μητρικής σε €66,9 εκατ. από €58,0 εκατ.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα €8,4 εκατ. από €0,4 εκατ. Και τα μικτά κέρδη της μητρικής στα €7,2 εκατ. από ζημίες €0,4 εκατ.

Τα EBITDA του Ομίλου επίσης αυξήθηκαν στα €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €6,3 εκατ., ενώ και τα EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη €2,2 εκατ. έναντι ζημιών €5,6 εκατ.

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου διαμορφώθηκε στα €64,4 εκατ. έναντι €64,9 εκατ. Και το της μητρικής σε €59,7 εκατ. από €58,4 εκατ.

Tα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €9,0 εκατ., έναντι κερδών €2,1 εκατ., ενώ και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους τη μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες €7,7εκατ. έναντι κερδών €3,3 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και τις προοπτικές, η ΑΝΕΚ στη σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αναμένεται να επηρεάσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία από τη χρήση 2015 και μετά, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου είναι η διασφάλιση / διατήρηση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προστίθεται.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 18:36