Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Πρόβλεψη για 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, έναντι κρατικών οφειλών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, 14:11
Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Πρόβλεψη για 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, έναντι κρατικών οφειλών

Ενίσχυση της άμεσης ρευστότητας της ΔΕΗ ύψους 200 εκατ. ευρώ προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν σε οφειλές που είχε το κράτος προς τη ΔΕΗ καθώς δεν είχε καταβάλει στη ΔΕΚΟ το πλήρες κόστος των λεγόμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, δηλαδή του κόστους που επωμίζεται η ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των νησιών και για τα κοινωνικά τιμολόγια.

Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο από το πακέτο διάσωσης της ΔΕΗ. που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεράσει η επιχείρηση τον κάβο του ανοίγματος των 900 εκατ. ευρώ, που διαπιστώθηκε από τη νέα διοίκηση όταν ανέλαβε το καλοκαίρι.

Πρόκειται για οφειλές που αφορούν στην περίοδο 2007 - 2011. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου «Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007 -2011 που δεν έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ ΑΕ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται ενός 10 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που διαθέτει ιδίως από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς άλλη διαδικασία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007 -2011, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, 14:11