Αυξημένο μέρισμα από τον Όμιλο Jumbo για το 2021

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 12:12
Αυξημένο μέρισμα από τον Όμιλο Jumbo για το 2021

Η διοίκηση του Ομίλου Jumbo θα προχωρήσει σε επιπλέον χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε δύο ισόποσες δόσεις των 0,15 ευρώ ανά μετοχή, στις 26 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021 ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2021 ο Όμιλος προχώρησε τον Ιούλιο σε έκτακτη χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή, ως προκαταβολή του μερίσματος για τη χρήση του 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ισορροπήσει, σε ένα περιβάλλον όπου τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας καθώς και το κόστος μεταφοράς, αντί να βελτιώνονται, επιμένουν.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μοιάζει να επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση της διοίκησης ότι το 2021 θα είναι μία ακόμη χαμένη χρονιά, σε σύγκριση με τα πρότυπα των JUMBO, για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Είναι επίσης εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί παράγοντες δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022. Αντιθέτως, πιθανότερη είναι η περαιτέρω χειροτέρευσή τους, κάνοντας και το 2022 ένα έτος το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί και αυτό ως μία ακόμα χαμένη χρονιά.

Στόχος της διοίκησης των Jumbo σε αυτήν τη συγκυρία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης:

1. Να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbo απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά στη σχέση της τιμής με το προσφερόμενο προϊόν, επιλέγοντας μέχρι και την άρνηση επαναγορών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όταν κρίνει ότι η σχέση αυτή αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή και υπέρ μίας συντεχνίας ή ενός προμηθευτή.

2. Να επιβραβεύσει τους μετόχους - συνεταίρους της για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και τη διοίκησή της, προκαταβάλλοντας, με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής, το σύνολο του μερίσματος που αντιστοιχεί για τη χρήση του 2021 και μάλιστα αυξημένο σε σχέση με το 2020, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή ακόμη και σε χαμένες χρονιές.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 12:42