Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΑΝΕΚ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015, 14:29
Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΑΝΕΚ
Κέρδη από ζημιές παρουσίασε ο όμιλος ΑΝΕΚ, στο εννεάμηνο του 2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 125,8 εκατ. ευρώ έναντι 137,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ ο κύκλος εργασιών της μητρικής έφτασε τα 109,7 εκατ. ευρώ από 120,6 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το κόστος πωληθέντων του ομίλου διαμορφώθηκε στα 91,3 εκατ. ευρώ έναντι 113,4 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος πωληθέντων της μητρικής ανήλθε στα 79,8 εκατ. ευρώ από 101,1 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 34,5 εκατ. ευρώ από 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ήταν στα 29,9 εκατ. από 19,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 23,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ, τα EBITDA της μητρικής ήταν κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ήταν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου, με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει τα τελευταία έτη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ενέργειες όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις κ.λπ., σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους και σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας του ομίλου. Η βελτίωση αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής, καθιστώντας εφικτό στο προσεχές διάστημα να επέλθει συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015, 14:31