Στασιμότητα στις επενδύσεις «βλέπουν» οι εμπορικές επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014, 04:55
Στασιμότητα στις επενδύσεις «βλέπουν» οι εμπορικές επιχειρήσεις
Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους «μεγαλύτερους» εμπόρους και αβεβαιότητα από τους «μικρότερους» για το νέο έτος δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου, που καταρτίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, το οποίο κλείνει φέτος 7 χρόνια ερευνητικού έργου με αποστολή την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΕΣΕΕ, καταγράφει ότι τα 3/4 των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους δεν θα παρουσιάσουν επιδείνωση το 2015.

Ωστόσο, σχεδόν το 40% των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ προβλέπει και πάλι μείωση πωλήσεων και κερδών το 2015, ενώ ποσοστό άνω του 33% απέφυγε ή δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την εξέλιξη. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, προβλέπουν στασιμότητα επενδύσεων και το 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση, παραμένει κυρίαρχη τάση η στασιμότητα στην απασχόληση για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Σχετικά με τη ρευστότητα, σχεδόν η πλειοψηφία των ΑΕ και των ΕΠΕ προβλέπει αυξημένη ρευστότητα το 2015. Αντίθετα, στις ΟΕ-ΕΕ και στις ΑτΕ επικρατεί η αβεβαιότητα και η απαισιοδοξία για την εξέλιξη της ρευστότητάς τους.

Σχεδόν 3 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και περισσότερες από 4 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2014. Ενώ το 9,3% των ΑΕ και ΕΠΕ και το 17,3% των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανή την παύση εργασιών τους μέσα στο 2014.

Η μείωση της απασχόλησης (18,2%) και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (17,4%) είναι οι κυριότερες επιλογές για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι ΑΕ και οι ΕΠΕ, ενώ για τις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ κυριαρχούν ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (24,5%) και η μείωση τιμών (21,8%).

Σημειώνεται ότι η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε το 2013 στις ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ σχεδόν οι 6 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ δήλωσαν ότι περιορίστηκε σημαντικά η ρευστότητά τους. Στην πλειονότητά τους (σχεδόν 53%) οι ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ δηλώνουν ότι βρίσκονται εκτός των ορίων της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Οι 8 στις 10 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους και τα κέρδη τους δεν παρουσιάζουν επιδείνωση το 2014 (παρέμειναν σταθερά ή αυξήθηκαν). Αντίθετα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ (πάνω από 60%) κάνουν εκτίμηση για νέα επιδείνωση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2014.

Οι πιο πολλές, εξ άλλου, εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, δήλωσαν στασιμότητα επενδύσεων το 2014. Η πλειονότητα των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμά ότι η ρευστότητά τους παρέμεινε σταθερή το 2014, ενώ 1 στις 3 εταιρείες αναφέρει βελτίωση της ρευστότητας. Στις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ, το 55% εκτιμά και πάλι επιδείνωση της ρευστότητάς τους το τρέχον έτος.

Για το 2013 αναφέρεται επάνοδος στην κερδοφορία για τις ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, με κέρδη προ φόρου ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, ύστερα από τριετή περίοδο συσσώρευσης ζημιών, αλλά η εικόνα περιλαμβάνει και τη μείωση των πωλήσεων και των κερδών για περίπου 8 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ.

Η πτώση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στις ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου που είχε καταγραφεί τη διετία 2011-2012, φαίνεται να αποκλιμακώνεται το 2013, με την προσθήκη, έστω και οριακή, νέων παγίων, ενώ περισσότερες από 8 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ δήλωσαν ότι δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 2013.P

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014, 04:55