Μισθοί πείνας για τους μερικώς απασχολούμενους

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 08:41
Μισθοί πείνας για τους μερικώς απασχολούμενους
Στο μισό του βασικού κατώτατου μισθού διαμορφώνεται η αμοιβή για τετράωρη απασχόληση, βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα αμείβονται πλέον με 255,47 ευρώ μικτά, ενώ για τους εργαζομένους άνω των 25 που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας ο μισθός δεν θα υπερβαίνει τα 293,04 ευρώ.

Αυτό προκύπτει βάσει της Πράξης που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο και με την οποία προβλέπεται μείωση κατά 22% και 32% αντίστοιχα του κατώτατου μισθού τετράωρης απασχόλησης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Το μέτρο, μάλιστα, θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου.

Ακόμη χειρότερα, η προσαρμογή στα νέα μισθολογικά δεδομένα, για το τμήμα των αποδοχών που δεν ξεπερνούν τα όρια της ΕΓΣΣΕ, δεν χρειάζεται καν τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

Με τα νέα δεδομένα, οι νέοι κατώτατοι μισθοί για τετράωρη εργασία πρέπει να αντιστοιχούν στο 50% των σχετικών ορίων της ΕΓΣΣΕ.

Πιο αναλυτικά, για άτομα άνω των 25 ετών:

• με προϋπηρεσία 0-3 ετών, 293,04 ευρώ ο άγαμος και 322,34 ευρώ ο έγγαμος
• με προϋπηρεσία 3-6 ετών, 322,35 ευρώ ο άγαμος και 351,65 ευρώ ο έγγαμος
• με προϋπηρεσία 6-9 ετών, 351,65 ευρώ ο άγαμος και 380,95 ευρώ ο έγγαμος
• με προϋπηρεσία πάνω από 9 έτη, 380,95 ευρώ ο άγαμος και 410,25 ευρώ ο έγγαμος.

Οι μισθοί για εργαζομένους κάτω των 25 ετών:

• με 0 - 3 έτη προϋπηρεσίας, 255,47 ευρώ ο άγαμος και 281,02 ευρώ ο έγγαμος.
• με 3 έτη και πάνω, 281,02 ευρώ ο άγαμος και 306,57 ευρώ ο έγγαμος.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 08:49