Μεγάλη πτώση των δημοσίων εσόδων το δ΄ τρίμηνο του 2014

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015, 04:55
Μεγάλη πτώση των δημοσίων εσόδων το δ΄ τρίμηνο του 2014
Μεγάλη πτώση των εσόδων το δ΄ τρίμηνο πέρυσι καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν το επισκοπούμενο διάστημα σε 21,862 δισ. ευρώ από 25,205 δις το δ΄ τρίμηνο του 2013 και 25,544 δις το δ΄ τρίμηνο του 2012.

Η κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή βρίσκεται στη σχεδόν κάθετη πτώση των εσόδων από τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (3,867 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2014 από 5,848 δις το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και 6,311 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2012), εξαιτίας της αυξανόμενης αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κ.λπ.).

Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 25,077 δισ. ευρώ από 26,189 δις το δ΄ τρίμηνο 2013.

Ειδικά οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν σε 23,426 δισ. ευρώ από 24,426 δις (με τις κοινωνικές παροχές να περιορίζονται σε 9,752 δισ. ευρώ από 10,029 δισ. και τις επιδοτήσεις σε 388 εκατ. ευρώ από 544 εκατ.). Στον αντίποδα, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας αυξήθηκαν σε 5,842 δισ. ευρώ από 5,526 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

Τέλος, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2014 σε 317,094 δισ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015, 04:55