Η χώρα ξόδεψε 19,9 δις ευρώ για εισαγωγές προϊόντων εκτός ΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, 12:39
Η χώρα ξόδεψε 19,9 δις ευρώ για εισαγωγές προϊόντων εκτός ΕΕ
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι η συνολική αξία των εισαγωγών από τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2016 ανήλθε σε 19.996,7 εκατ. ευρώ.
Από αυτές συναλλαγές εισαγωγών αξίας 15.080,5 εκατ. ευρώ (75,4%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ ($), συναλλαγές εισαγωγών αξίας 4.744,9 εκατ. ευρώ (23,7%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ (€), συναλλαγές εισαγωγών αξίας 163,0 εκατ. ευρώ (0,8%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου και συναλλαγές εισαγωγών αξίας 8,4 εκατ. ευρώ (0,04%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2016 ανήλθε σε 11.130,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων συναλλαγές εξαγωγών αξίας 6.581,0 εκατ. ευρώ (59,1%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ ($), συναλλαγές εξαγωγών αξίας 4.495,7 εκατ. ευρώ (40,4%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ (€), συναλλαγές εξαγωγών αξίας 46,2 εκατ. ευρώ (0,4%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου και συναλλαγές αξίας 7,8 εκατ. ευρώ (0,1%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Ειδικότερα, από την ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής των στοιχείων των εισαγωγών από τις Τρίτες Χώρες κατά το νόμισμα τιμολογίου και την ομάδα προϊόντων της ΤΤΔΕ Αναθ. 4, παρατηρείται ότι όσον αφορά στις εισαγωγές με νόμισμα τιμολογίου ευρώ (€), το 80,5% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8), το 18,7% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών) και το 0,8% σε Πετρελαιοειδή (τμήμα ΤΤΔΕ 33).

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ ($), το 53,0% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε Πετρελαιοειδή προϊόντα (τμήμα ΤΤΔΕ 33), το 35,6% σε Βιομηχανικά (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8) και το 11,4% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών).

Όσον αφορά στις συναλλαγές εισαγωγών από τις Τρίτες Χώρες με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, το 97,7% της συνολικής αξίας αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8) και το 2,3% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών).

Από τις συναλλαγές εισαγωγών από Τρίτες Χώρες με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου το 87,9% της συνολικής αξίας αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8) και το 12,1% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών).

Αντίστοιχα, από την ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής των στοιχείων εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες κατά το νόμισμα τιμολογίου και την ομάδα προϊόντων της ΤΤΔΕ Αναθ. 4, όσον αφορά τις εξαγωγές σε νόμισμα τιμολογίου ευρώ (€), το 59,0% της συνολικής αξίας αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8), το 31,6% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών) και το 9,4% σε Πετρελαιοειδή (τμήμα ΤΤΔΕ 33).

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις συναλλαγές εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ ($), το 72,5% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε Πετρελαιοειδή προϊόντα (τμήμα ΤΤΔΕ 33), το 16,2% σε Βιομηχανικά (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8) και το 11,3% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών).

Όσον αφορά στις συναλλαγές εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης το 66,0% της συνολικής αξίας αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8) και το 34,0% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών).

Από τις συναλλαγές εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, το 76,2% της συνολικής αξίας αφορά σε Βιομηχανικά προϊόντα (κατηγορίες ΤΤΔΕ 5-8), το 23,6% σε Πρωτογενή (κατηγορίες ΤΤΔΕ 0-4 πλην πετρελαιοειδών) και το 0,2% σε Πετρελαιοειδή.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, 12:44